Ce insemna obtinerea acestor fonduri?

Fonduri europene nerambursabile-Consultanta si asistenta

Identificarea fondurilor europene adecvate potentialilor clienti (Programul Operational Regional, Programe Operationale Sectoriale, FEADR etc.) si orientarea acestora in vederea accesarii fondurilor europene.

In vederea obtinerii de fonduri europene nerambursabile societatea noastra ofera servicii complete de consultanta de afaceri si monitorizarea ulterioara a proiectului dvs. pana la inchiderea finantarii. Pentru accesarea fondurilor europene nerambusabile efectuam urmatoarele servicii

 • Elaborare studiu de fezabilitate
 • Completarea cererilor de finantare specifice programului de finantare din fonduri europene
 • Asistenta si consultanta pentru obtinerea documentelor necesare pentru obtinerea fondurilor structurale
 • Asistenta si consultanta pentru derularea procedurilor de achizitie
 • Asistenta in relatia cu proiectantii, dirigintele de santier, furnizori, firma de constructii, autoritati publice

Elaborarea documentatiilor necesare accesarii fondurilor europene dorite de dvs. se va face dupa incheierea unui contract de furnizare de servicii negociat intre parti.

In functie de complexitatea proiectului de obtinere de fonduri europene precum si de bugetul alocat se percepe un comision calculat ca procent din valoarea toatala proiectului respectiv..

Important!! Cu cat valoarea contractului de finantare prin fonduri structurale este mai mare, cu atat comisionul este mai mic.

In cazul proiectelor pentru obtinerea de fonduri europene, cheltuielile cu plata serviciilor de consultanta prestate de societatea noastra sunt considerate cheltuieli eligibile. Astfel, in functie de procentul prevazut de fondul structural , cheltuielile cu plata consultantei pot fi recuperate chiar si pana la 100% ..

Pentru acordarea consultantei de accesare a fondurilor europene, societatea noastra practica un sistem de comisionare flexibil,(intre 5-10%, in functie de valoarea proiectului si nivelul cheltuielior de consultanta prevazut de fiecare program structural in parte) platibil in doua transe astfel : avans de 15% din valoarea totala a comisionului, la semnarea contractului de consultanta,iar restul de 85% sub forma de onorariu de succes la semnarea contractului cu Autoritatea de Management care gestioneaza fondul european respectiv. In functie de specificul si complexitatea lucrarilor, plata comisionului poate fi personalizata pentru fiecare client;

  • Studiu economico-financiar a performantelor societatii client.
  • Analiza de produs, asistenta in estimarea costurilor

Elaborare de studii de fezabilitate si bonitate pentru:

 • Studiu de fezabilitare in vederea identificarii oportunitatii investitiei.
 • Studiu de fezabilitate pntru obtinere de finantari din fonduri structurale, din credite bancare, leasing financiar

Analize curente

 • economice de tipul
  • analiza cost-beneficiu
  • analiza pragului de rentabilitate
  • analiza financiara
  • analiza fluxului de numerar(cash-flow)
 • de marketing
 • de management si resurse umane

Elaborare plan de afaceri si strategii de marketing